Om Zoda HR

 

 

 

Zoda HR leverer tjenester innen HR, rekruttering , utvelgelse, og karrièreveiledning. Zoda HR besitter bred kompetanse og erfaring fra det private næringsliv, offentlige virksomheter og ikke -statlige organisasjoner. Kjernen i våre virksomheter er å redusere risiko og usikkerhet knyttet til ansettelser ovenfor våre oppdragsgivere og kandidater.

 

Zoda HR jobber grundig og målrettet for å forstå oppdragsgivere og kandidaters behov, ønsker og utfordringer. Jobben er er å forstå enhver oppdragsgivers forretning og strategi.

Den solide erfaring Zoda HR har fra flere bransjer medfører igjen at vi er i stand til å finne riktige og kvalifiserte kandidater til våre oppdragsgivere, samt finne riktigere arbeidsgivere for våre kandidater. 

Oppdragsgiverne våre er lokale private bedrifter, internasjonale konsern, nasjonale virksomheter og offentlig sektor.

 

 

 

 

 

Side Image